Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.05.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wykonania dokumentacji projektowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nadbudowy, przebudowy istniejącego Ośrodka Sportowego PZSN „Start” dla potrzeb sportowców z niepełnosprawnościami, pełnosprawnych oraz osób wymagających rehabilitacji ruchowej i społecznej.

 

  1. Postępowanie z dnia 16.04.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Anova Architektura sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.