Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’a Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w serwisie społecznościowych Facebook

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – tzw. RODO, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszego fanpage’a:

Administrator danych osobowych

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2, tel.: (22) 659 30 11, fax (22) 822 02 23, e-mail: biuro@pzsnstart.eu jest Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania z profilu https://www.facebook.com/pzsnstart/ w serwisie Facebook (dalej jako „fanpage”).

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@ pzsnstart.eu. 

Zakres przetwarzanych danych

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na naszym fanpage’u jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza lub wiadomości.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek – jeśli pojawia się na profilowym zdjęciu Użytkownika, dane przekazane w wiadomości lub w ramach rozmowy za pośrednictwem Messengera

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

  • prowadzenia fanpage’a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach, promowaniu sportu osób niepełnosprawnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, posty, rozmowa za pośrednictwem Messengera), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacja o dobrowolności podania danych

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym profilu Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich Państwa danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profilów.

Informacja o plikach cookies

Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookies są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a. Pliki cookies aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a oraz Facebook i jego partnerzy.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. 

Należy jednak pamiętać, że posiadając konto w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram, akceptujecie Państwo regulaminy oraz polityki prywatności Facebook Ireland, w których Facebook omówił zasady przekazywania danych osobowych do krajów trzecich w tym m.in. na serwery do Stanów Zjednoczonych. PKPar nie ma wpływu na to, w jaki sposób firma Facebook przetwarza Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe, których podstawą przetwarzanie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu (okres funkcjonowania fanpage’a) lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawa osób fizycznych

Przysługuje Państwu prawo do: 

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Facebook jako Współadministrator danych osobowych

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage’a na portalu społecznościowym jest współadministratorem danych osobowych razem z firmą Facebook.

Chcielibyśmy jednak poinformować, że zapisy zawarte w niniejszej klauzuli informacyjnej nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisu Facebook czyli przez Facebook Ireland Limited. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy. 

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom