KOMUNIKAT: Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepełnosprawnych i Parasnowboardzie 2018

Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepełnosprawnych i Parasnowboardzie 2018 – Szczyrk, 11-13 lutego 2017 r.

Organizator:

Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start”
ul. gen. Mieczysława Borurty-Spiechowicza 20/L2, 43 – 309 Bielsko-Biała,
tel:  +48 570 559 544
oraz
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Uczestnictwo:  

Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie. Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z przyznaną klasą startową (amputacje, porażenia, niedowłady kończyn dolnych). Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i IPC.

2. Konkurencje odbędą się w dniach 12-13.02.2018 r.      

Zasady finansowania:

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnpsprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 05.02.2018 r. drogą mailową na adres: startbielsko@gmail.com (na podstawie załączonego formularza).

Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w „Programie”.

Zakwaterowanie uczestników – Hotel  Orle Gniazdo ul. Wrzosowa 28a w  Szczyrku

Liczba miejsc ograniczona.

Liczbę opiekunów w ekipie każdorazowo zatwierdza Organizator.

Osoby towarzyszące (nie będące opiekunami, przewodnikami itd.) pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z cennikiem w obiektach.

Program:

11.02.2018 r. (niedziela)*
od 14:00 przyjazd i zakwaterowanie zawodników w hotelu
godz. 15:00 – otwarcie biura zawodów
godz 17.00 – klasyfikacja medyczna
18.00 -19.00 – kolacja w hotelu
19:30 – odprawa techniczna

12.02.2018 r. (poniedziałek)
6:30 – 8:00 – śniadanie
8:00 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich
9.15 – 9:45 –  oglądanie trasy 1. przejazdu GS
10:00 – 11:30 – Slalom  Gigant 1. przejazd
11:45 – 12:00 – oglądanie trasy 2. przejazdu GS
12:00 – 13:00 – Slalom  Gigant 2. przejazd
17:00 – Odprawa techniczna
19:00 – kolacja i uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski i dekoracja GS

13.02.2018 r. (wtorek)
6:30 – 8:00 – śniadanie
8:00 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich
8.30 – 9:00 – oglądanie trasy 1 przejazdu SL
9:30 – 10:30 – Slalom 1. przejazd
11:00 – 11:30 – oglądanie trasy 2 przejazdu SL
12:00 – 13:00 – Slalom 2 przejazd
13:15 – 13:45 – przerwa techniczna, oglądanie trasy przejazdu snowboard cross (SBX)
14:00- 15:00 – snowboard cross (SBX)
od 14.00 – obiad
15:30 – dekoracja i zamknięcie Mistrzostw Polski

*W związku ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin zawodów