Komunikat o powołaniu Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego

 

W dniu 23 maja 2017, w Instytucie Sportu – PIB w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego. Prace Rady odbywają się w ramach projektu pt. European Sector Skills Alliance for Sport (ESSA-Sport), który jest realizowany przez 18 państw Unii Europejskiej w celu zwiększenia wiedzy o potrzebach i możliwościach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze sportowym. Udział wzięło ponad 30-tu przedstawicieli różnych środowisk sektora kultury fizycznej.

Projekt jest realizowany przez Instytut Sportu – PIB we współpracy z partnerami społecznymi. Międzynarodowym koordynatorem projektu jest European Observatoire of Sport and Employment (EOSE).

Po cennej dyskusji wskazano cele i powołano siedmioosobowy Zarząd Rady. Nominację Dyrektora Instytutu Sportu – PIB na stanowisko przewodniczącej Rady otrzymała Pani Jolanta Żyśko (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), a koordynatorem projektu został Pan Piotr Marek (Instytut Sportu – PIB).

Podstawowym celem działań zespołu jest opracowanie i przedstawienie środowisku skutecznych rozwiązań w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia w sektorze sportu oraz uznania i rozpoznawalności nadawanych kwalifikacji         w krajach Unii Europejskiej.

Strona projektu: www.essa-sport.eu

Poniżej pełna lista członków Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego.

Zarząd Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego:

 • Żyśko Jolanta Przewodnicząca Rady, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji;
 • Marek Piotr Koordynator projektu, Instytut Sportu – PIB;
 • Cierpiał-Wolan Marek, Główny Urząd Statystyczny, Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki;
 • Pawlak Gabriel, Polski Związek Trenerów Personalnych;
 • Ratajczak Joanna, Uniwersytet Szczeciński;
 • Siniarski-Czaplicki Michał,  Uniwersytet Łódzki;
 • Tauber Maciej, Instytut Badań Edukacyjnych.

Członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego:

 • Brachfogel Marcin, Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • Butkiewicz Michał, Edukacja i Praca;
 • Czarnecka Danuta, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Groffik Bartosz, Polskie Stowarzyszenie Trenerów Personalnych;
 • Hertel Marek, Łódzki Związek Piłki Siatkowej;
 • Huciński Tadeusz, Polski Związek Koszykówki;
 • Jaszczur-Nowicki Jarosław, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski;
 • Korpak Bartłomiej, Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny;
 • Kowalski Ryszard, TKKF Toruń;
 • Krawczyński Marcin, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku;
 • Kurkiewicz Andrzej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Lech Andrzej, Polska Izba Firm Szkoleniowych;
 • Makaruk Hubert, Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej;
 • Malinowska Ewa, Główny Urząd Statystyczny, Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki;
 • Nowak Marcin, Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • Panfil Łukasz, Wyższa Szkoła Coachingu we Wrocławiu;
 • Perkowski Krzysztof, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie;
 • Piątek Andrzej, Polski Związek Kolarski;
 • Rutecka Alicja, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego;
 • Skrzypczyk Rafał, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;
 • Skubis Jacek, Polskie Stowarzyszenie Trenerów Judo, Polski Związek Judo;
 • Szeliga Łukasz, Polski Związek Sportowców Niepełnosprawnych „START”;
 • Szumilewicz Anna, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;
 • Szymczak Agnieszka, Instytut Badań Edukacyjnych;
 • Świderek Alojzy, Polski Związek Piłki Siatkowej;
 • Świebocka-Nerkowska Anna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Włodarczyk Urszula, Instytut Sportu – PIB;
 • Wojciechowski Tadeusz, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji;
 • Żukowski Ludwik, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa.

Osoby wspierające:

 • Wosik Rafał, obsługa prawna;
 • Batorzyńska Paulina, studentka studiów doktoranckich AWF Warszawa;
 • Mazur Zuzanna, studentka studiów doktoranckich AWF Warszawa;
 • Kaleńczuk Łukasz, student studiów doktoranckich AWF Warszawa.