Konsultacja kadry narodowej w narciarstwie alpejskim- Druskienniki (Litwa) 01-05.07.2024

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  organizuje wyjazd kadry narodowej na konsultację w składzie:

Zawodnicy :

 1. Oliwia Gołaś                        Start Bielsko Biała                                                                  
 2. Magdalena Kłusak               przewodnik                                        
 3. Michał Gołaś                        Start Bielsko Biała
 4. Kacper Walas                      przewodnik

            Kadra szkoleniowa:

 1. Michał Kłusak                  trener kadry
 2. Mariusz Kłusak                  trener
 • Zakwaterowanie Švendubrės gatvė 24 a, Druskininkai
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
  (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2, 00-216 Warszawa.
 • Konsultacja dofinansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2024/0009/0076/SubC/DSW z dnia 22.03.2024.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom