Konsultacja kadry narodowej w narciarstwie alpejskim- Kościelisko 04-10.04.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  organizuje wyjazd kadry narodowej na konsultacje w składzie:

Zawodnicy :

 1. Michał Gołaś                        Aktywni Bez Barier
 2. Kacper Walas                      przewodnik
 3. Oliwia Gołaś                        Aktywni Bez Barier
 4. Magdalena Kłusak               przewodnik
 5. Marianna Mól                      Aktywni Bez Barier

            Kadra szkoleniowa:

 1. Michał Kłusak                   trener kadry                            
 2. Mariusz Kłusak                  trener
 • Zakwaterowanie w Kościelisku Dom Tatrzański Ewa, Dojazd samochodami prywatnymi na miejsce zakwaterowania, podczas konsultacji dojazdy na obiekty busem.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
  (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2, 00-216 Warszawa.
 • Wyjazd na konsultacje dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2022/0006/0076/SubC/DSW z dnia 24.02.2022 .
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom