Konsultacja kadry narodowej w podnoszeniu ciężarów Zakopane 11-16.07.2023

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem

organizuje konsultacje w składzie:

Kadra:

 1. Oliwa Mariusz                          trener/kierownik konsultacji 
 2. Otta Mateusz                            fizjoterapeuta

Zawodnicy:

 1. Salwa Michał                           „Start” Wrocław
 2. Szymański Sławomir               „Start” Wrocław
 3. Roch Rafał                              Hałas Team Strzelin
 4. Tomczyk Mariusz                    „Start” Wrocław
 5. Jankowska Beata                     „Start” Wrocław
 6. Trykacz Marek                        niezrzeszony
 7. Latus Wawrzyniec                   Hałas Team Strzelin
 8. Kociubiński Tomasz                „Start” Wrocław
 9. Kociubiński Mikołaj                „Start” Wrocław


 • Zakwaterowanie w COS Zakopane. Zgrupowanie rozpocznie się od obiadu 11.07.2023 i kończy przed obiadem 16.07.2023   
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
  (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia –
  w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km). Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres : Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa.
 • Wyjazd na konsultacje dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom