Konsultacja kadry narodowej w strzelectwie sportowym- Zielona Góra 21-23.10.2022 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje udział kadry narodowej w strzelectwie sportowym w konsultacji w składzie:

SKŁAD EKIPY :

 1. Marek MARUCHA                            trener kadry
 2. Weronika MARUCHA                        obsługa techniczna
 3. Dominik WIŚNIEWSKI                      fizjoterapeuta

ZAWODNICY :

 1. Sławomir OKONIEWSKI                    „Start” Szczecin
 2. Filip RODZIK                                      „Skorpion” Polkowice
 3. Szymon SOWIŃSKI                            „Start” Zielona Góra
 4. Kacper PIERZYŃSKI                          „Start” Gorzów Wlkp.
 5. Emilia TRZEŚNIOWSKA                   „Start” Szczecin
 6. Maciej BURZYŃSKI                          „Start” Białystok
 • Zakwaterowanie i treningi WOSIR Drzonków w Zielonej Górze, ul. Olimpijska 20.
 • Zawodnicy zobowiązani się do posiadania aktualnych badań lekarskich, strojów i sprzętu sportowego (sprzęt strzelecki, broń pneumatyczną) oraz przestrzegania narzuconych przez obiekt wymogów i obostrzeń sanitarnych.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
 • Wyjazd na konsultację dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom