Konsultacja kadry narodowej w strzelectwie sportowym- Zielona Góra 28-30.05.2021 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje konsultację kadry narodowej w strzelectwie sportowym w Zielonej Górze.

SKŁAD EKIPY :

  • Marek MARUCHA trener
  • Dominik WIŚNIEWSKI fizjoterapeuta
  • Weronika MARUCHA obsługa techniczna

ZAWODNICY :

  1. Sławomir OKONIEWSKI „Start” Szczecin
  2. Filip RODZIK „Skorpion” Polkowice
  3. Szymon SOWIŃSKI „Start” Zielona Góra
  4. Kacper PIERZYŃSKI „Start” Gorzów Wlkp.
  5. Waldemar ANDRUSZKIEWICZ „Start” Szczecin
  6. Emilia TRZEŚNIOWSKA „Start” Szczecin

• Zakwaterowanie ekipy w Hotelu Ruben ul. 3 Maja 1A Zielona Góra.
• Rozpoczęcie od kolacji w dniu 28.05.2021 zakończenie zgrupowania w dniu 30.05.2021 (obiadem).
• Zawodnicy zobowiązani się do posiadania aktualnych badań lekarskich, strojów i sprzętu sportowego (sprzęt strzelecki, broń pneumatyczną) oraz przestrzegania narzuconych przez obiekt wymogów i obostrzeń sanitarnych.
• Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
• Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start) wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
• Wyjazd na konsultacje dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom