Konsultacja kadry narodowej w szermierce na wózkach- Warszawa 28-30.05.2021 Copy

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że organizuje konsultacje w składzie:
Sztab szkoleniowy:

 1. Nowicki Jakub obsługa techniczna/ kierownik konsultacji
 2. Morys Michał trener
 3. Gniewkowski Marek trener
 4. Jaworski Paweł obsługa fizjoterapeutyczna
 5. Karbownik Marcin sparing partner/wolontariusz Zawodnicy IKS AWF Warszawa:
 6. Całka Norbert
 7. Fidrych Marta
 8. Pender Dariusz
 9. Burdon Renata
 10. Drożdż Kinga
 11. Lewonowski Grzegorz
 12. Castro Adrian
 13. Pacek Jadwiga
 14. Nalewajek Michał
 15. Treter Rafał
 16. Rząsa Kamil
 17. Siatkowski Michał
 18. Ziomek Rafał
 19. Haręza Patrycja Wiktoria Jaworzno

• Treningi odbędą się w pawilonie sportowym nr 42 AWF Warszawa
• Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce konsultacji z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
• Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start) wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
• Wyjazd na konsultację dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom