Konsultacja szkoleniowa KN w pływaniu – Eindhoven (Niderlandy), 18-20.12.2022 r.

Warszawa, 13.12.2022 r.

SP/156/2022

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

Konsultacja szkoleniowa KN w pływaniu – Eindhoven (Niderlandy), 18-20.12.2022 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej na Konsultację szkoleniową KN w pływaniu, w terminie 18-20.12.2022 r., która odbędzie się w Eindhoven, w Niderlandach.

Na konsultację powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

 1. Kuczko Sławomir          – trener
 2. Cieślik Marcin                                        – trener
 3. Pawlicki Robert                                      – trener

Zawodnicy:

 1. Boruszewska Zuzanna – UKS SP 149 Łódź
 2. Golus Michał – MKS „Wodnik”
 3. Jabłońska Oliwia – WZSN „Start” Wrocław
 4. Kalinowski Rafał – PSSON „Start” Białystok
 5. Ogorzałek Alan – WZSN „Start” Wrocław
 6. Otowski Kamil – IKS-AWF Warszawa
 • Przyjazd uczestników wydarzenia do hotelu Van der Valk Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven, nastąpi w dniu 18.12.2022 r., a powrót w dniu 20.12.2022 r.
 • Podróż samolotem odbywać się będzie następująco:

Wylot w dniu 18.12.2022 r., z lotniska we Wrocławiu, o godz. 07:25. Zbiórka na lotnisku o godz. 05:30.

Powrót w dniu 20.12.2022 r., z lotniska Eindhoven, o godz. 15:30. Zbiórka na lotnisku o godz. 13:00.

Na miejscu ekipa przemieszcza się wynajętym busem.

 • Przypomina się o zabraniu niezbędnego sprzętu i strojów sportowych oraz posiadaniu aktualnych badań lekarskich.
 • Zwrot kosztów przejazdu (do miejsca zbiórki) nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) na adres: bartosz.sojka@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres: PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP : 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
 • Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zbiórki, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Otrzymują:

IKS-AWF Warszawa; UKS SP 149 Łódź; MKS „Wodnik”; WZSN „Start” Wrocław; PSSON „Start” Białystok

Do pobrania

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom