M/n mistrzostwa Lichtensteinu oraz zawody FIS-Kaunertal (Asutria) 15-18.12.2023

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  organizuje wyjazd kadry narodowej w składzie:

Zawodnicy :

  1. Oliwia Gołaś                                Start Bielsko Biała
  2. Magdalena Kłusak                    przewodnik/ kierownik ekipy

                Kadra szkoleniowa:

  1. Maria Szymańska                  wolontariusz
  • Dojazd zawodników i ekipy busem dojazd do miejsca zbiórki samochodami prywatnymi. Zakwaterowanie ekipy: Feihten 179, 6524 KAunertal Austria, w drodze powrotnej nocleg: Marketstrasse 253312 Oed, Austria
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia wyjazdu, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Wyjazd dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom