M/n Zawody oraz Puchar Europy w narciarstwie alpejskim- Resterhöhe (Austria) 23-27.11.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  organizuje wyjazd kadry narodowej na zawody w składzie:

Zawodnicy :

  1. Michał Gołaś                        Start Bielsko Biała
  2. Kacper Walas                      przewodnik

            Kadra szkoleniowa:

  1. Michał Kłusak                   trener kadry                            
  2. Magdalena Kłusak             obsługa techniczna
  3. Maria Szymańska              fizjoterapeuta
  • Dojazd zawodników i ekipy busem dojazd do miejsca zbiórki samochodami prywatnymi.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
    (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Wyjazd na zgrupowanie dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom