Meeting kwalifikacyjny w pływaniu, Rotterdam (Niderlandy), 28.11-04.12.2023 r.

Warszawa, 22.11.2023 r.

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

Meeting kwalifikacyjny w pływaniu, Rotterdam (Niderlandy), 28.11-04.12.2023 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej w pływaniu na Meeting kwalifikacyjny w pływaniu, w terminie 28.11-04.12.2023 r., który odbędzie się w Rotterdamie (Niderlandy).

Na zawody powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

 1. Pożarowszczyk-Kuczko Beata          – trenerka główna                          (29.11-04.12.2023)
 2. Pawlicki Robert                                      – trener                                                               (01-04.12.2023)
 3. Małecki-Owczarek Oskar                   – fizjoterapeuta                                               (29.11-04.12.2023)
 4. Świtała Sławomir                                  – psycholog                                        (29.11-04.12.2023)

Zawodnicy:

 1. Boruszewska Zuzanna – UKS SP 149 Łódź                                                   (01-04.12.2023)
 2. Golus Michał – MKS Wodnik Radom                                                            (29.11-04.12.2023)
 3. Jabłońska Oliwia – WZSN „Start” Wrocław                                                 (29.11-04.12.2023)
 4. Kalinowski Rafał – PSSON „Start” Białystok                                                              (01-04.12.2023)
 5. Krzyszkowski Oliwier – LKS OMEGA Kleszczów                                       (29.11-04.12.2023)
 6. Makowski Wojciech – AZS AWF Warszawa                                                              (01-04.12.2023)
 7. Ochtera Aleksandra – SSN „Start” Koszalin                                                               (29.11-04.12.2023)
 8. Ogorzałek Alan – WZSN „Start” Wrocław                                                  (29.11-04.12.2023)
 • Wylot uczestników nastąpi z lotnisk:
  • we Wrocławiu, w dniu 29.11.2023 r., o godz. 14:20 (8 osób)
  • w Warszawie, w dniu 01.12.2023 r., o godz. 10:25 (4 osoby)
 • Przyjazd uczestników wydarzenia do hotelu Room Mate Hotels, Wilheminakade 52, 3072, AR Rotterdam, powinien nastąpić w dniu 29.11.2023 r. (środa) oraz w dniu 01.12.2023 r. (piątek), do około godz. 20.00.
 • Wyjazd z lotniska w Amsterdamie nastąpi w dniu 04.12.2023 r. (poniedziałek). Godziny wylotów zostały określone na biletach.
 • Przypomina się o zabraniu niezbędnego sprzętu i strojów sportowych oraz posiadaniu aktualnych badań lekarskich wykonanych w COMS.
 • Zwrot kosztów przejazdu (na miejsce zawodów bądź do miejsca zbiórki) nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km) na adres: bartosz.sojka@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres: PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP : 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
 • Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zbiórki, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

 • Przypominamy, że podczas wyjazdów na zawody, zgrupowania itp. obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.
 • Obowiązuje również cisza nocna i inne regulacje obowiązujące w hotelu, do których uczestnicy wydarzenia muszą się bezwzględnie stosować.

Otrzymują:

 • UKS SP 149 Łódź
 • MKS Wodnik Radom
 • WZSN „Start” Wrocław
 • PSSON „Start” Białystok
 • LKS OMEGA Kleszczów
 • SSN „Start” Koszalin
 • AZS AWF Warszawa

do pobrania

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom