Międzynarodowe zawody w strzelectwie sportowym Koliber Polish Open- Białystok 25-28.11.2021

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje udział kadry narodowej w strzelectwie sportowym w zawodach w składzie:

SKŁAD EKIPY :

– Marek MARUCHA                                      trener kadry

– Kazimierz MILEWSKI                                 obsługa trenerska

ZAWODNICY :

 1. Sławomir OKONIEWSKI                    „Start” Szczecin
 2. Filip RODZIK                                      „Skorpion” Polkowice
 3. Szymon SOWIŃSKI                            „Start” Zielona Góra
 4. Kacper PIERZYŃSKI                          „Start” Gorzów Wlkp.
 5. Waldemar ANDRUSZKIEWICZ         „Start” Szczecin
 6. Emilia TRZEŚNIOWSKA                   „Start” Szczecin
 7. Emilia BABSKA                                 CWKS Legia Warszawa
 8. Marek DOBROWOLSKI                     CWKS Legia Warszawa
 • Zawodnicy zobowiązani się do posiadania aktualnych badań lekarskich, strojów i sprzętu sportowego (sprzęt strzelecki, broń pneumatyczną) oraz przestrzegania narzuconych przez obiekt wymogów i obostrzeń sanitarnych. Warszawa w dniu 25.11.2021.
 • Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej
  i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zawodów z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zawodów, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
 • Wyjazd na zawody dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom