Międzynarodowy turniej w goalball – Trakai (Litwa), 20-24.05.2021 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje w terminie 20-24.05.2021 r., wyjazd kadry narodowej na międzynarodowy turniej w goalball, który odbędzie się w Trakai (Litwa).
Na zawody powołuję się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

  1. Piotr SZYMALA – trener główny
  2. Monika JĘDRZEJCZYK – fizjoterapeutka
  3. Filip SZYMALA – obsługa techniczna

Zawodnicy:

  1. Marcin LISOWSKI – „Start” Katowice 4. Bartłomiej NIESYCZYŃSKI – WBR Kraków
  2. Krzysztof SUCHOCKI – „Start” Szczecin 5. Szymon TYBURSKI – WBR Kraków
  3. Marcin CZERWIŃSKI – UKS Laski 6. Damian HORTECKI – „Start” Wrocław

• Zbiórka przed wyjazdem w dn. 20.05.2021 r. na Dworcu PKP w Katowicach o godz. 7:00.
• Powrót do kraju w dn. 23/24.05.2021 r. w godzinach późnowieczornych.
• Zawodnicy zobowiązani są do zabrania aktualnych dowodów osobistych lub paszportów, a także strojów reprezentacyjnych i sportowych.
• Zwrot kosztów przejazdu nastąpi do 14 dni od zakończenia zawodów, po wystawieniu listy kosztów podróży i zgromadzenia dokumentów (bilety PKS, PKP) lub rozliczenia kosztów podróży wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1 km. Dokumenty do pobrania na stronie www.pzsnstart.eu w zakładce start/dokumenty do pobrania (sport wyczynowy). Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać niezwłocznie w wersji papierowej na adres naszego biura.
• Z uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej oraz w ramach możliwości podróżowanie na miejsce konsultacji z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
• Wyjazd na zawody dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom