Mistrzostwa Europy w para tańcu sportowym Praga (Czechy) 27-31.10.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem

organizuje wyjazd kadry narodowej na ME w składzie:

Kadra :

 1. Włodzimierz Ciok                   trener
 2. Anna Reda                              kierownik ekipy/obsługa techniczna
 3. Magdalena Sadkowska             obsługa techniczna (bez wynagrodzenia)
 4. Jacek Reda                              obsługa techniczna (bez wynagrodzenia) 

Zawodnicy:

 1. Paweł Karpiński             Swing Duet Łomianki                         
 2. Julia Sadkowska                      Swing Duet Łomianki
 3. Katarzyna Nowokuńska                       Swing Duet Łomianki
 4. Magdalena Matusiak               Swing Duet Łomianki                         
 5. Michał Ciok                            Swing Duet Łomianki
 6. Joanna Reda                            Swing Duet Łomianki
 • Wylot ekipy z lotniska Warszawa Okęcie do Pragi w druch grupach:

Grupa 1: W. Ciok, P. Karpiński, M. Matusiak, J. Reda, A. Reda, J. Reda, 27.10.2022 godz. 7:55 lot LO 523, powrót 31.10.2022 godz 21:15 LO 526.

Grupa 2: K.Nowokuńska, J.Sadkowska, M.Sadkowska 27.10.2022 godz 10:50, lot LO 527, powrót 31.10.2022 godz 19:20 lot LO 522

Grupa 3: Michał Ciok, dojazd pociągiem w dniu 28.10.2022 powrót z grupą 1

 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zawodów, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres : Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 Warszawa.
 • Udział kadry w ME dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2022/0007/0076/SubC/DSW z dnia 24.02.2022.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom