Mistrzostwa Europy w wioślarstwie,Monachium (Niemcy) 09-15-08.2022

Na zawody powołuje się  następujące osoby:

Kadra  szkoleniowa :

1.  Tomasz Kaźmierczak         trener koordynator kadry

2.  Ewelina Wilk                         trener współpracujący

3.  Beata Buryta                       fizjoterapeutka

Zawodnicy 

1. Jolanta Majka                     KSI START Szczecin                         konkurencja    PR2    

2. Michał Gadowski               KSI START Szczecin                        konkurencja    PR2

3. Michał Breczko                  KSI START Szczecin                        konkurencja    PR1

Rezerwowi:

1. Arkadiusz Skrzypiński       KSI START Szczecin                        konkurencja    PR1

 2. Leszek Niewiarowski        KSI START Szczecin                        konkurencja    PR1

  • potwierdzenie  udziału  jak również niemożliwość uczestnictwa należy dokonać  w terminie do 07.08.2022 r. na email t.kazmierczak@wp.pl (lub telefonicznie 603404550)
  • uczestnicy wyjazdu na zawody powinni zabrać ze sobą aktualne badania lekarskie, dzienniczki treningowe,  stroje sportowe dresy, obuwie itp
  • Wyjazd na zawody  w dniu 09.08.2022 godz. 04:00 z Polic. Przyjazd z zawodów w dniu 15.08.2022 około godz. 02:00 do Polic.
  • Zakwaterowanie i wyżywienie 09.-14.08.2022 IBIS Munchen Garsching Daimlerstrasse 5
  • Za prawidłowe wyposażenie zawodników  i powiadomienie o powyższych sprawach  czyni  się  odpowiedzialne  jednostki organizacyjne „Start”.
  • Zwrot kosztów przejazdu (do miejsca zbiórki) nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) na adres: agata.kaczmarek@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres: PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP: 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
  • Z uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zbiórki, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
  • Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Umowy 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04. 2022.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom