Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Plażowej

9-10.07 Sulejów

KOMUNIKAT MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
Sulejów, 08-10.07.2022 r.

Organizator

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa        ( Osoby do kontaktu – Aleksandra Radecka, tel. +48 574 074 144, Marcel Jarosławski, tel. +48 570 570 948)

„Gmina Sulejów” ( Osoba do kontaktu – Bartosz Borkowski, tel. + 48 665 733 137)

Uczestnictwo

 • Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
 • Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu.
 • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin wydarzenia:

 • Mecze odbędą się w dniach 09 i 10.07.2022 r.

Zasady finansowania

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Pucharu Polski w Piłce Siatkowej na Siedząco pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dojazdy pokrywane są przez uczestników.

Zakwaterowanie, wyżywienie

Hotel Mercure Piotrków Trybunalski Vestil

22C, Aleje Armii Krajowej Str

97-300, Piotrków Trybunalski

Zgłoszenia

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do 01.07.2022 drogą mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu na podstawie załączonego formularza. Do formularza należy dołączyć ważne orzeczenia zawodników.

Informacje dodatkowe

 • Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy.
 • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.
 • Uczestnicy wydarzenia zostaną zakwaterowaniu w Hotelu Mercure Piotrków Trybunalski Vestil.
 • Postanowienia końcowe
 • Warunkiem udziału w zawodach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozliczenia w MSiT i PFRON oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku przez organizatora.
 • W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Komunikacie.
 • Szczegółowy program zawodów zostanie udostępniony do 04.07.2022
 • Program wydarzenia:
 • Piątek, 08.07.2022                                                                           
 • Od 18:00 – zakwaterowanie, kolacja
 • 20:00 – odprawa techniczna (online)
 • Sobota, 09.07.2022
 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 10:00 – ceremonia otwarcia
 • 10:30 – 13:30 – rozgrywki grupowe
 • 13:30 – 15:00 – obiad
 • 15:00 – 17:00 – rozgrywki grupowe cd.
 • 19:00 – kolacja
 • Niedziela, 10.07.2022
 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 10:00 – 12:30 – finały
 • 13:00 – zakończenie imprezy, wręczenie nagród
 • 13:30 – 14:30 – obiad

#wszyscynastart