Mistrzostwa Świata w wioślarstwie- Belgrad (Serbia) 01-11.09.2023

Na zawody powołuje się  następujące osoby:

Kadra  szkoleniowa  :

1.  Tomasz Kaźmierczak                                    trener koordynator kadry

2.  Ewelina Wilk                                                    trenerka współpracująca

3.  Agnieszka Turoń-Skrzypińska                      fizjoterapeutka

Zawodnicy 

Kobiety:

  1. Jolanta Majka                             KSI START Szczecin                                        konkurencja         PR2

Mężczyźni:                                                                                                         

  1. Michał Gadowski                       KSI START Szczecin                                        konkurencja        PR2
  2. Arkadiusz Skrzypiński              KSI START Szczecin                                        konkurencja        PR1

Rezerwowy:

  1. Jan Folga                                      KS AZS AWF Kraków                                     konkurencja        PR1
  2. potwierdzenie  udziału  jak również niemożliwość uczestnictwa należy dokonać w terminie do 30.08.2023 r. na email t.kazmierczak@wp.pl ( lub telefonicznie 603404550)
  3. Wyjazd na zawody  w dniu 01.09.2023 godz. 10:00 z Polic.  Przyjazd z zawodów w dniu 11.09.2023 około godz. 20:00 do Polic.
  4. Zakwaterowanie i wyżywienie 01-11.09.2023  Hotel IN ulica Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Nowy Belgrad 11070, Serbia
  5. Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych   do 14 dni od zakończenia zawodów, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  6. Wyjazd na zawody dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r.
  7. za prawidłowe wyposażenie zawodników  i powiadomienie o powyższych sprawach  czyni  się  odpowiedzialne  jednostki organizacyjne   ‘Start”.

Otrzymują: KSI START Szczecin, KS AZS AWF Kraków

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom