Puchar Polski w piłce siatkowej na siedząco

Sulejów 12-14.05.2023 r.

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

Puchar Polski w piłce siatkowej na siedząco

Organizator

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa        Osoby do kontaktu:

Aleksandra Radecka, tel. +48 574 074 144,

Marcel Jarosławski, tel. +48 570 570 948

Gmina Sulejów 

Osoba do kontaktu:

Bartosz Borkowski, tel. + 48 665 733 137

Fundacja Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

Uczestnictwo

 • Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
 • Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu. 
 • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin wydarzenia:

 • 13 i 14.05.2023 r.

Lokalizacja:

 • Szkoła Podstawowa nr 1  im. Jana Pawła II, ul. Konecka 45, 97-330 Sulejów

Zasady finansowania

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Pucharu Polski w Piłce Siatkowej na Siedząco pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dojazdy pokrywane są przez uczestników.

Zakwaterowanie, wyżywienie

Hotel Mercure Piotrków Trybunalski Vestil

22C, Aleje Armii Krajowej Str

97-300, Piotrków Trybunalski

Zgłoszenia

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do 01.05.2023 drogą mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu na podstawie załączonego formularza. Do formularza należy dołączyć ważne orzeczenia zawodników.

Informacje dodatkowe

 • Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy.
 • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.
 • Uczestnicy wydarzenia zostaną zakwaterowaniu w Hotelu Mercure Piotrków Trybunalski Vestil.

Postanowienia końcowe

 • Warunkiem udziału w zawodach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozliczenia w MSiT i PFRON oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku przez organizatora.
 • W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Komunikacie.
 • Szczegółowy program zawodów zostanie udostępniony do 10.05.

Program wydarzenia

Piątek, 12.05.2023

od 14:00 – zakwaterowanie

16:00 – klasyfikacja

18:00 – kolacja

20:00 – odprawa techniczna

 Sobota, 13.05.2023

 8:00 – 9:00 – śniadanie
 10:00 – ceremonia otwarcia 
 10:30 – 16:00 – mecze grupowe

 13:00 – 16:00 – obiad na obiekcie

 16:00 – 18:00 – mecze finałowe

 19:00 – kolacja

 Niedziela, 14.05.2023

 8:00 – 9:00 – śniadanie 
 10:00 – 13:00 – mecze finałowe

 12:00 – 14:00 – obiad na obiekcie

 13:00 – zakończenie Pucharu, wręczenie nagród

formularz-zgloszeniowy- Puchar Polski w Piłce Siatkowej na Siedząco komunikat Puchar Polski w Piłce Siatkowej na Siedząco

Impreza dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki


Oficjalny patron: Polski Komitet Paralimpijski

Impreza objęta oficjalnym patronatem medialnym przez TVP SPORT

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom