Puchar Świata w pływaniu na wodach otwartych – San Teodoro, (Włochy) 21-25.09.2023 r.

Warszawa, 15.09.2023 r.

SP/218/2023

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

Puchar Świata w pływaniu na wodach otwartych – San Teodoro, (Włochy) 21-25.09.2023 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej w pływaniu na Puchar Świata w pływaniu na wodach otwartych, w terminie 21-25.09.2023 r., który odbędzie się w miejscowości San Teodoro, we Włoszech.

Na zawody powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

  1. Pożarowszczyk-Kuczko Beata          – trenerka główna

Zawodnicy:

  1. Jabłońska Oliwia – WZSN „Start” Wrocław
  2. Ogorzałek Alan – WZSN „Start” Wrocław
  • Przyjazd uczestników wydarzenia do hotelu Hotel Le Rose in San Teodoro, Włochy, powinien nastąpić w dniu 22.09.2023 r. (piątek), do około godz. 12:00 w południe.
  • Wyjazd w dniu 25.09.2022 r. (poniedziałek), po śniadaniu.
  • Przypomina się o zabraniu niezbędnego sprzętu i strojów sportowych oraz posiadaniu aktualnych badań lekarskich wykonanych w COMS.
  • Zwrot kosztów przejazdu (na miejsce zawodów bądź do miejsca zbiórki) nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km) na adres: bartosz.sojka@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres: PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP : 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
  • Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zbiórki, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Otrzymują:

  • WZSN „Start” Wrocław

do pobrania

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom