Regaty Międzynarodowe Gavirate i Puchar Świata w Varese 06-19.06.2023

Na zawody powołuje się  następujące osoby:

Kadra  szkoleniowa  :

1.  Tomasz Kaźmierczak                     trener koordynator kadry

2.  Ewelina Wilk                                     trenerka współpracująca

3.  Agnieszka Turoń- Skrzypińska     fizjoterapeutka

Zawodnicy 

Kobiety:

  1. Jolanta Majka                            KSI START Szczecin                        konkurencja         PR2

Mężczyźni:                                                                                                         

  1. Michał Gadowski                       KSI START Szczecin                        konkurencja        PR2
  2. Arkadiusz Skrzypiński              KSI START Szczecin                        konkurencja        PR1
  3. Jan Folga                                      KS AZS AWF Kraków                     konkurencja        PR1
  4. potwierdzenie  udziału  jak również niemożliwość uczestnictwa należy dokonać w terminie do 04.06.2023 r. na email t.kazmierczak@wp.pl ( lub telefonicznie 603404550)
  5. Wyjazd na zawody  w dniu 06.06.2023 godz. 16:00 z Polic.  Przyjazd z zawodów w dniu 19.06.2023 ok. godz. 20:00 do Polic. Zawodnik Jan Folga wyjazd w dniu 12.06.2023 powrót w dniu 19.06.2023
  6. Zakwaterowanie 07-19.06.2023  HOTEL BEL SIT – sede legale Via Carrobbio 13, 21100 Varese –VA- P.IVA 00470230129. Jan Folga zakwaterowanie w dniach 12-19.06.2023.
  7. Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia wyjazdu, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres : Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 Warszawa.
  8. Udział w zawodach dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023
  9. za prawidłowe wyposażenie zawodników  i powiadomienie o powyższych sprawach  czyni  się  odpowiedzialne  jednostki organizacyjne   ‘Start”.

Otrzymują: KSI START Szczecin, KS AZS AWF Kraków

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom