Zgrupowanie zawodniczki kadry narodowej  w parasnowboardzie w Kaprun (Austria) 06.11.-13.11.2021 r.

Zawodnicy:

  1. Monika KOTZIAN                   START KATOWICE           

            Kadra szkoleniowa:

  1. Zuzanna SMYKAŁA                   Trenerka
  • Uczestnicy wyjazdu na zgrupowanie powinni zabrać ze sobą aktualne badania lekarskie
  • Wyjazd w nocy z 5 na 6 listopada, powrót 13 listopada 2021 rano.
  • Dojazd na miejsce: Zawodniczka  Monika Kotzian wraz z trenerką Zuzanną Smykałą – samochodem
  • Zakwaterowanie  w pensjonacie  Pinzgauerhof, Sportplatzstraße 3, 5710 Kaprun.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start/ dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok. 2 00-216 Warszawa.
  •     Wyjazd  dofinansowany  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których  dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu według Umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom