Tak radzą sobie uczestnicy sekcji pływackiej w Zamościu. Mają możliwość brania udziału w zajęciach dzięki projektowi pn. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej” współfinansowanego ze środków PFRON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej” jest dofinansowany ze środków PFRON