X MP w kolarstwie niepełnosprawnych


Fot. Katarzyna Małysiak