ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/01/2022

Data publikacji: 17.01.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/01/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2021/2022”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000653/BF/D podpisanej w dniu 19.04.2021 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 16 lokalizacji na terenie RP do dnia 31.01.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

Sekcja pływacka Radom 1:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Pulsometr POLAR VERITY SENSE7

Sekcja pływacka Łódź:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.MAD WAVE OKULARKI RECORD BREAKER MIRROR10
2.MAD WAVE PLECAK BACKPACK CITY RED 42x29x18 cm10
3.MAD WAVE DUŻY RĘCZNIK TOWEL WAVE 70×140 cm10
4.MAD WAVE WOREK SACK DRY MASH BAG 65X5010
5.MAD WAVE KLAPKI STEP blue10
6.MAD WAVE SPORTOWA KOSZULKA T-SHIRT PRO black10
7.MAD WAVE PASEK NA KOSTKI U NÓG ANKLE10
8.MAD WAVE PŁETWY DŁUGIE FINS POOL LONG 7460510
9.MAD WAVE BREAK BELT CZARNO ZIELONY10
10.MAD WAVE CZEPEK Z INDYWIDUALNYM LOGO 2360 (Moulded)10
11.MAD WAVE CZEPEK Z INDYWIDUALNYM LOGO 2361 (Moulded)10
12.MAD WAVE CZEPEK Z INDYWIDUALNYM LOGO 2364 (Moulded)10
13.MAD WAVE CZEPEK Z INDYWIDUALNYM LOGO 2368 (Moulded)10
14.DRY TRAINING GUMA Z WIOSEŁKAMI MAD WAVE10

Sekcja pływacka Kudowa Zdrój:

L.p.Nazwa:Rozmiar:Ilość sztuk lub par:
1.Funkita kostium Paper Cut383
2.Funkita kostium Paper Cut361
3.Arena spodenki M DONGLE954
4.Arena spodenki M DONGLE752
5.Jaked bluza uniseX, czerwonaS4
6.Jaked bluza hoodie, granatowaS3
7.Jaked bluza unisex, rozpinana, czarnaL3
8.Jaked koszulka polo unisex, niebieskaL4
9.Arena koszulka męska ss tee, czarnaS2
10.Speedo Core Team koszulka, granatowaS4
11.Pure – Bluza z kapturem Sand BeigeS4
12.Pure – Spodnie dresowe Sand BeigeS4
13.Dres FPW1084 Czarny Regular FitXL1
14.Dres FPW1084 Czarny Regular FitL4
15.Dres FPW1084 Czarny Regular Fits1
16.Kurtka zimowa Highton Stretch II RMP321 Czarny Regular FitM1
17.Kurtka zimowa Highton Stretch II RMP321 Czarny Regular FitL4
18.Kurtka zimowa Highton Stretch II RMP321 Czarny Regular FitXL1
19.Kurtka trekkingowa damska H4L21 KUD060 4FXS4
20.PŁETWY GUMOWE DZIECIĘCEKod produktu: ST-7220424/264

Sekcja lekkoatletyczna Koszalin:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Oszczep 600g6
2.Kule treningowe do rzutów, 2kg2
3.Piłeczki oszczepnicze4
4.Dysk 1kg Polanik4
5.Gumy do CrossFit4 kpl.
6.Bandaż bokserski6 par

Sekcja lekkoatletyczna Kraków:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Płotek treningowy składany PP-17510
2.Kula TRIAL 4 kg, VDL403
3.Kula TRIAL 5 kg, VDL503
4.Stoper CASIO HS80TW2
5.Zestaw gum do ćwiczeń GU05 HMS4
6.Piłka do ćwiczeń Slam Ball PST 10 kg HMS1
7.Zegarek Garmin Forerunner 245 Music GPS Czarny1

Sekcja lekkoatletyczna Zduńska Wola:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Rower Spiningowy stacjonarny 032
2.Stoper Allright 100 czasów ST1003
3.Platforma do balansowania z linkami niebieska2
4.Piłka lekarska 2 kg2
5.Taśma treningowa 45 kg2
6.Gumy oporowe, zestaw 5 szt.2
7.Zestaw obciążeń żeliwnych Strong 37kg z gryfem łamanym2
8.Wozinsky materiałowe gumy oporowe mini band x32
9.Mata ochronna do trenażera na podłogę Van Rysel Flanders1

Sekcja pływacka Bydgoszcz:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Arena Spiky III 30L, szary12
2.Nabaiji 4 obciążone kółka do wody5
3.Watko mała piłka wodna z wypustkami, kolor zielony/cytrynowy/fluorescencyjny5
4.Arena deska pływacka, szara10
5.Brita butelka z filtrem Active 600 ml, uniwersalny5
6.Brita butelka z filtrem Active 600 ml, niebieski5
7.Arena, czepek pływacki silikonowy Poolish12
8.Arena Airspeed Lustrzane Okulary Pływackie12
9.Makaron basenowy10
10.Złącze do makaronów10
11.Nabaiji ręcznik z mikrofibry XL 110x175cm14
12.Nabaiji kieszonka wodoodporna 150 7l., kremowa12
13.Arena klapki basenowe Marco X Grip Hook, czarny, rozm. 411
14.Arena klapki basenowe Athena Hook, damskie, czarno-różowe, rozm. 371
15.Arena strój pływacki Swim Pro Back, jednoczęściowy, damski, czarno-czerwony, rozm. 441
16.Arena płetwy Powerfin Hook, czarne, rozm. 35/362
17.Arena płetwy Powerfin Hook, czarne, rozm. 39/402
18.Arena płetwy Powerfin Hook, czarne, rozm. 37/382
19.Arena płetwy Powerfin Hook, czarne, rozm. 41/421
20.Nabaiji torba pływacka KBAG 1002
21.Adidas spodnie dresowe damskie, rozm. XL1
22.Adidas spodnie dresowe damskie, rozm. M1
23.Arena czepek pływacki Polyester II2
24.Nabaiji wodna zabawka Tiball torba+siatka+3 piłki2

Sekcja pływacka Gołoborze:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.MEIO MATA PŁYWAJĄCA Z OTWORAMI 1980X980X30 MM1
2.NMC ŁĄCZNIK DO MAKARONÓW 6 OTWORÓW15
3.MoVeS Taśma do ćwiczeń 1.5 m b. mocna niebieska14

Sekcja pływacka Olecko:

L.p.Nazwa:Rozmiar:Ilość sztuk lub par:
1.MP OKULARY XCEED TITANIUM MIRROR ZIELONE 10
2.ARENA CZEPEK SILVER FISH 10
3.FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE35/371
4.FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE37/395
5.FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE39/423
6.FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE42/441
7.Kostium pływacki FUNKITA PINO PUNCH361
8.Kostium pływacki FUNKITA JUICY FRUIT381
9.Strój kąpielowy sportowy Zoggs Tigress Starback421
10.ZOGGS KOSTIUM KĄPIELOWY SAKURA SCOOPBACK481
11.Nike Hydrastrong Solid Jammer80 cm3
12.Nike Hydrastrong Solid Jammer100 cm1
13.Funky Trunks jammer Depth Charge Boys70 cm2
14.Arena klapki Urban Slide401
15.Arena klapki Urban Slide394
16.Arena klapki Urban Slide382
17.Arena klapki Hydrosoft II czarne362
18.Speedo Biofuse Power Paddle wiosełka treningowe 7
19.Wózek na sprzęt aluminiowy Easy z wiekiem górnym 1

Sekcja pływacka Opole:

L.p.Nazwa:Rozmiar:Ilość sztuk lub par:
1.Zestaw taśm oporowych Madwave Short Resistance 5 Units 1
2.Sznury rozciągane Buddyswim Super Stroke Dryland, X Heavy, czarne 1
3.Sznury rozciągane Buddyswim Super Stroke Dryland, medium, pomarańczowe 1
4.Sznury rozciągane Buddyswim Super Stroke Dryland, heavy, czerwone 1
5.Płotki treningowe Powershot Płotka Treningowa (5szt./zestaw) 2
6.MAKARON PIANKOWY 118 CM NABAIJI 10
7.Kółka do wyławiania Aqua-speed Dive Rings (4szt./komplet) 5
8.Podwodne łuki AQUAWAY UNIWERSALNE 5
9.PIŁKI GUMOWE DO ZABAWY W WODZIE 130 I 210 MM 10
10.Pas do noszenia makaronów 2
11.Gumowe zabawki pływające 3
12.Bramka WATER POLO UP 2
13.Okulary pływackie Aqua-Speed Avanti błękitne 10
14.SPEEDO CZEPEK PLAIN MOULDED SILICONE 10
15.KLUBBEN DESKA TRENINGOWA SENIOR 10
16.ARENA MAKARON DO PŁYWANIA CLUB KIT NOODLE GREEN16010
17.FINIS NAKŁADKA STARTOWA DO GRZBIETU – BACKSTROKE START WEDGE 2
18.Klapki adidas Adilette Aqua czarne F35543431
19.Klapki adidas Adilette Aqua białe EF1730391
20.Wodna zabawka Nabaiji Tiball torba+siatka+3 piłki 2
21.OKULARKI PŁYWACKIE FUTURA BIOFUSE FLEXISEAL PRZYDYMIONE SZKŁA 2
22.Uchwyty z przyssawkami TICRAWL 3
23.ZESTAW NEOPRENOWYCH ZABAWEK DO WYŁAWIANIA 5
24.Deska do pływania Aqua-Speed Ósemka 4/160M10
25.KLUBBEN DESKA TRENINGOWA JUNIOR 10
26.Gra zręcznościowa łapacz podwodny Schildkrot Diving Catch Game 970295 5
27.CEL BASENOWY KULBUTO 2

Sekcja pływacka Szczecin:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Deski pływackie -EVA KICKBOARD AU RED/BLUE11
2.Okulary pływackie – Fastskin Hyper Elite Mirror11
3.Czepki kolorowe SPEEDO/ ARENA30
4.Plecaki – Team backpack 4510
5.Łapki pływackie SPEEDO – Biofuse Power Paddle10

Sekcja szermierki na wózkach Katowice:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.BlazePod TRAINER1
2.Zestaw hantli kompozytowych 2x2kg EB Fit5
3.Zestaw hantli kompozytowych 2x3kg EB Fit2
4.Zestaw hantli kompozytowych 2x1kg EB Fit2
5.Pachołki małe, grzybki treningowe GTR50 50 szt. HMS1
6.Floret kompletny elektryczny DYNAMO-PBT1
7.Szpada kompletna elektryczna DYNAMO-PBT1
8.Kamizelka elektryczna floretowa White-Inox1
9.Rękawica szablowa FIE1
10.Plastron FIE 800N1
11.Przewód osobisty FIE szabla/floret2
12.Przewód maska-kamizelka2
13.Garda szpadowa TYTAN1
14.Rękawica szermiercza FAVORIT1
15.Bluza elastyczna PBT 350N1
16.Spodnie elastyczne PBT 350N1
17.Szabla elektryczna Y BF FIE kompletna1
18.Kołnierz elektryczny maski floretowej2
19.Rękawica trenerska1
20.Klinga szablowa Y5
21.Klinga szpadowa FIE BF z puntą2
22.Klinga floretowa FIE BF z puntą1

Sekcja szermierki na wózkach Warszawa:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Plansza szermiercza do walk na wózkach PROF.20201

Sekcja pływacka Kościerzyna:

L.p.Nazwa:Rozmiar:Ilość sztuk lub par:
1.AQUA-SPORT POWERSTRECH MINI BAND ZESTAW 5 GUM OPOROWYCH 0,5-20 KG 10
2.FINIS PASEK NA KOSTKI PULLING ANKLE STRAP YELLOW 10
3.AQUA-SPORT MATA GRUBA DO ĆWICZEŃ NBR BLUE 183x61x1cm 10
4.AQUA-SPORT POWERSTRECH GUMA NA LĄD Z WIOSEŁKAMI PADDLES RESISTANCE KOLOR ŻÓŁTY + WOREK GRATIS 8
5.ARENA TORBA SPIKY 2 MEDIUM RED TEAM 1
6.ARENA STRÓJ KOSTIUM BODYLIFT WOMEN VERTIGO ONE PIECE C CUP BLACKD441
7.ARENA STRÓJ KOMBINEZON DAMSKI KAORI NAVY-FLOREALED361
8.ARENA KLAPKI DAMSKIE ATHENA WOMAN BLACK-GREY381
9.ARENA STRÓJ SOLID LIGHTECH MINT-NAVYD321
10.AQUA-SPORT OKULARY STARTOWE TRENINGOWE PREDATOR WHITE-RED MIRROR 10
11.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS36-374
12.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS40-412
13.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS26-291
14.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS34-353
15.ARENA RĘCZNIK POOL SOFT TOWEL NAVY-GREY 150X90 CM 1
16.ARENA PLECAK FASTPACK 2.2 GREY MELANGE + WOREK 2
17.FINIS WIOSEŁKA BOLSTER 10
18.FINIS STOPER 3X300M STOPWATCH ŻÓŁTY 2
19.ARENA KLAPKI UNISEX WATERGRIP WOMEN BLACK-DARK GREY391
20.ARENA SZORTY SPODENKI BERMUDA BLACKM1
21.ARENA SZORTY SPODENKI BERMUDA BLACKL1
22.AQUA-SPORT PULL BUOY DESKA BOJKA YELLOW-BLACK 10
23.FINIS MONOPŁETWA FOIL MONOFIN YELLOW38-402
24.ARENA TORBA SPIKY 2 SMALL FLUO YELLOW 7
25.ZESTAW 4 GUM TAŚMY DO ĆWICZEŃ OPOROWE PODCIĄGANIA 10
26.ARENA KLAPKI NINA WHITE-DARK GREY-MAGENTA371
27.ARENA KLAPKI MARIO BLACK-BLACK-BLACK411
28.ARENA SPODENKI BOKSERKI TEAM FIT JUNIOR SHORT NAVY1641
29.AQUA-SPORT DESKA DO PŁYWANIA KICKBOARD GREEN 10

Sekcja lekkoatletyczna Kozienice:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Rower Rehabilitacyjny Trójkołowy Tolek 24″ 3 biegowy1

Sekcja pływacka Dębica/Czarna:

L.p.Nazwa:Rozmiar:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 TEAM BLACK MELANGE + WOREK 3
2.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 TEAM PINK MELANGE + WOREK 3
3.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 TEAM DENIM MELANGE + WOREK 3
4.AQUA-SPORT DESKA DO PŁYWANIA KICKBOARD GREEN 10
5.AQUA-SPORT PULL BUOY DESKA BOJKA YELLOW-BLACK 10
6.ARENA DESKA PULLBUOY 2W1 SWIM KEEL PINK 2
7.ARENA ZESTAW ETUI OKULARKI I ANTIFOG ZESTAW DO PŁYWANIA ETUI NA OKULARKI + OKULARY THE ONE I ANTYFOG THE ONE KIT 20
8.FINIS RURKA CZOŁOWA SWIMMERS SNORKEL YELLOW 10
9.ARENA BOKSERKI CRAZY POP SKULLS LOW WAIST SHORTD81
10.COMPRESSPORT OPASKI KOMPRESYJNE NA ŁYDKI R2v2 Kona 2017 BLACK-ORANGET41
11.ARENA KLAPKI HYDROSOFT II MAN HOOK BLACK422
12.ARENA KLAPKI HYDROSOFT II MAN HOOK BLACK471
13.ARENA STRÓJ DAMSKI KĄPIELOWY PLUS SIZE U BACK PLACEMENT NAVY FREAK ROSE MULTID481
14.ARENA STRÓJ DAMSKI WOMEN AMBER WING BACK ONE PIECE NAVYD441
15.BLACKROLL STANDARD BLACK-WHITE-BLUE WAŁEK DO MASAŻU 1
16.FINIS STOPER 3X300M STOPWATCH ŻÓŁTY 2
17.MEIO PAŁECZKI DO WYŁAWIANIA 1
18.ZOGGS ZABAWKI DO WYŁAWIANIA DIVE RINGS 1
19.ARENA STRÓJ KOSTIUM WOMEN TEAM STRIPE SUPER FLY BACK ONE PIECE NAVY-WHITED381
20.ARENA CZEPEK PŁYWACKI NA DŁUGIE WŁOSY LIGHT SENSATION WHITE 1
21.ARENA CRAZY PENGUINS JUNIOR JAMMER BLACK-MULTI128 cm1
22.ARENA PHENIX JUNIOR SHORT BLACK-PIX BLUE128 cm1
23.ZESTAW 4 GUM TAŚMY DO ĆWICZEŃ OPOROWE PODCIĄGANIA 1
24.ADIDAS SPODENKI JAMMER BLACK CREATOR GRAPHIC SWIMD41
25.ARENA PLECAK SPIKY III BACKPACK 30 NAVY NEON YELLOW 1
26.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS, niebieskie30-331
27.ARENA WOMEN BACKWASH ONE PIECE SHADOW, niebieskieD381
28.ARENA BOKSERKI SPODENKI MĘSKIE IRIDISCENT SHORT BLACK-TURQUOISED71
29.ARENA KĄPIELÓWKI MĘSKIE ONE PLACED PRINT SHORT BLACK-SOFT GREEND41
30.ARENA KĄPIELÓWKI MĘSKIE ONE PLACED PRINT SHORT BLACK-SOFT GREEND81
31.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS, niebieskie34-352
32.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS, niebieskie40-412
33.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS, niebieskie36-372
34.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS, niebieskie42-432
35.ARENA PŁETWY TRENINGOWE POWERFIN PRO MULTI44-451

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 24.01.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 24.01.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 25.01.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

1. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 25.01.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 25.01.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2021/2022”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom