Zgrupowanie kadry narodowej w narciarstwie biegowym i biathlonie. Zieleniec 15-27.10.2018

Pobierz!

Z przyczyn osobistych w zgrupowaniu udziału nie weźmie zawodnik Kamil Rosiek.