Zawieszenie działań w dniach 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845
i 2112)) Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że wszystkie działania
w ramach sportu powszechnego oraz rehabilitacji przez sport zostają zawieszone w dniach
28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.

 

Pismo do Klubów