Zgrupowania Kadry Narodowej w parasnowboardzie w Austrii (Pitztal) 12-19.12.2023

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że organizuje wyjazd w składzie:

Kadra  szkoleniowa :

1.  Zuzanna Smykała               – trenerka kadry

2.  Michał Chowaniec               –  trener asystent

Zawodnicy 

1. Monika Kotzian                   START KATOWICE              

2. Natalia Siuba – Jarosz      START BIELSKO BIAŁA

3. Anna Drobna                     START BIELSKO BIAŁA      

  • uczestnicy wyjazdu powinni zabrać ze sobą aktualne badania lekarskie, stroje sportowe dresy, obuwie itp
  • Wyjazd na zgrupowanie 12.12.2023 rano  samochodem z Katowic. Przyjazd w dniu 19.12. 2023 w nocy.
  • Zakwaterowanie bez wyżywienia w Neurur, 6481Pitztal, Austria
  • Za prawidłowe wyposażenie zawodników  i powiadomienie o powyższych sprawach  czyni  się  odpowiedzialne  jednostki organizacyjne   ‘Start”.
  • Zwrot kosztów przejazdu (do miejsca zbiórki) nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km) na adres: agata.kaczmarek@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres: PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP: 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
  • Z uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zbiórki.
  • Wyjazd dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2023/0036/0076/SubC/DSW

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom