Zgrupowania krajowe oraz konsultacje wstrzymane do 30 kwietnia

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem, wszystkie konsultacje oraz zgrupowania krajowe zostają wstrzymane do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Decyzją Prezesa Zarządu PZSN  „Start”  Łukasza Szeligi wszystkie konsultacje oraz zgrupowania krajowe zostają wstrzymane do dnia 30 kwietnia 2020 r. W sprawie aktualnie trwających zgrupowań krajowych decyzję podejmuje kierownik zgrupowania. Rekomendujemy jednak zakończenie akcji szkoleniowych w trybie natychmiastowym. Wszystkie zajęcia w ramach sekcji sportowych prowadzonych bezpośrednio przez PZSN „Start” zostają odwołane.

Rekomendujemy Klubom odwołanie wszystkich zajęć w ramach prowadzonych sekcji sportowych oraz zgrupowań stacjonarnych. Zobowiązuje się wszystkich trenerów, sztab współpracujący oraz jednostki – kluby PZSN „Start” do współpracy i wykonywania aktualnych poleceń.

Prezes Zarządu zawiadamia, że wyznaczył Pana Roberta Kamińskiego – Dyrektora Sportowego, na funkcję koordynatora głównego ds. wszelkich działań wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z tym zobowiązuje się wszystkich trenerów koordynatorów, sztab współpracujący oraz jednostki – kluby PZSN „Start” do współpracy i wykonywania poleceń wydawanych w tym zakresie przez koordynatora głównego.

Wszelkie zapytania należy składać bezpośrednio do Pana Roberta Kamińskiego.

Dane: Robert Kamiński tel. 570 570 738; (22) 659 30 11 wew. 18

robert.kamiński@pzsnstart.eu

PZSN „Start” na bieżąco wdraża rekomendacje i nakazy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach.

_______

Prosimy o zachowanie wyjątkowych środków ostrożności.

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

https://www.gov.pl/web/koronawirus