Zgrupowanie kadry narodowej w kolarstwie-Livigno (Włochy) 1-14.08.2021

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że zgodnie z planem organizuje zgrupowanie w składzie: 

Zawodnicy :

  1. Kristian Giera                       Renegat Inowrocław                         
  2. Rafał Wilk                                    Stal Rzeszów                                        
  3. Renata Kałuża                                   Veloaktiv                               

Kadra szkoleniowa:

  1. Jakub Pieniążek                     trener kadry                                       
  • Przyjazd  na zgrupowanie samochodami prywatnymi. J. Pieniążek przelot z Majorki. Zakwaterowanie ekipy w Hotelu La Tea s.a.a. Di Rdigari Michela & c via SS.301 no 6097 23030 Livigno (Włochy)
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone),wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży
    (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Wyjazd na zgrupowanie dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom