Zgrupowanie kadry narodowej w lekkiej atletyce, COS OPO Spała, 16-25.04.2021

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem organizuje zgrupowanie w składzie

Kadra:

  1. Kuczek Piotr                                    trener/kierownik zgrupowania
  2. Szal Miłosz                                        fizjoterapeuta

Zawodnicy:

  1. Derus Michał Start Tarnów
  2. Kozakowska Róża Start Tarnów
  3. Ignasiak Małgorzata Start Poznań
  4. Piotrowska Marta Start Wrocław

Zakwaterowanie w COS OPO Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz. Rozpoczęcie od kolacji 16.04.2021, zakończenie zgrupowania po obiedzie 25.04.2021 r. Zawodnicy zobowiązani są do zabrania strojów sportowych, a także aktualnych badań lekarskich oraz przestrzegania obostrzeń sanitarnych narzuconych przez obiekt.

Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej
i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania
z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie rozliczenia kosztów podróży (wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) lub biletów (PKP, PKS) lub faktur w przypadku biletów elektronicznych.  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu
w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane
i podpisane należy przesłać w wersji papierowej w ciągu 14 dni od zakończenia zgrupowania na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok.2, 00-216 Warszawa.

Koszty związane z  zgrupowaniem pokrywa Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Komunikat organizacyjny