Zgrupowanie kadry narodowej w para tańcu sportowym- Wisła 23-30.07.2023 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem

organizuje wyjazd kadry narodowej na zgrupowanie w składzie:

Kadra :

 1. Włodzimierz Ciok                   trener kadry
 2. Marcin Mroziński                    trener                                                  25-29.07

Zawodnicy:

 1. Paweł Karpiński             Swing Duet Łomianki                          23-27.07
 2. Joanna Reda                            Swing Duet Łomianki
 3. Julia Sadkowska                      Swing Duet Łomianki                          23-29.07
 4. Katarzyna Nowokuńska                       Swing Duet Łomianki
 5. Magdalena Matusiak               Swing Duet Łomianki                         
 6. Michał Ciok                            Swing Duet Łomianki
 7. Ewa Młot                                Swing Duet Łomianki
 • Zakwaterowanie i treningi odbędą się w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle ul. Olimpijska 1.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres : Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 Warszawa.
 • Zgrupowanie kadry dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu I Turystyki na podstawie umowy nr 2023/0006/0076/SubC/DSW z dnia 10.03.2023.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom