Zgrupowanie kadry narodowej w pływaniu – Bydgoszcz, 01-07.05.2022 r.

Warszawa, 25.04.2022 r.

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

Zgrupowanie kadry narodowej w pływaniu – Bydgoszcz, 01-07.05.2022 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej w pływaniu na zgrupowanie, w terminie 01-07.05.2022 r., które odbędzie się w Bydgoszczy.

Na zgrupowanie powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

 1. Pożarowszczyk-Kuczko Beata    – trenerka główna
 2. Cieślik Marcin                                   – trener współpracujący
 3. Jakubczyk Ninomysław                – trener współpracujący (01-05.05.2022)
 4. Filip Aleksandra                             – dietetyk (01-03.05.2022)
 5. Kaszuba Magdalena                      – dietetyk (01-03.05.2022)

Zawodnicy:

 1. Boruszewska Zuzanna                  – UKS SP 149 Łódź
 2. Badowska Nikola                            – IKS-AWF Warszawa
 3. Golus Michał                                    – MKS „Wodnik”
 4. Jabłońska Oliwia                             – WZSN „Start” Wrocław
 5. Kalinowski Rafał                              – PSSON „Start” Białystok           
 6. Otowski Kamil                                  – IKS-AWF Warszawa (01-05.05.2022)
 7. Przyjazd uczestników zgrupowania do hotelu Zawisza, przy ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, powinien nastąpić w dniu 01.05.2022 r. (niedziela) do godz. 18.00.
 8. Wyjazd w dniu 07.05.2022 r. (sobota) do godz. 11:00 oraz w pozostałych planowanych dniach wyjazdu poszczególnych osób.
 9. Przypomina się o zabraniu niezbędnego sprzętu i strojów sportowych oraz posiadaniu aktualnych badań lekarskich.
 10. Wszystkie osoby biorące udział w zgrupowaniu muszą posiadać maseczki ochronne.
 11. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd, a ci którzy nie będą odbierani przez swoich rodziców/opiekunów prawnych ponadto muszą posiadać pisemne upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych do odbioru przez wskazane osoby trzecie.
 12. Podstawą do powołania zawodników jest miejsce 1-12 w rankingu światowym w roku poprzedzającym imprezę główną w konkurencjach odbywających się podczas najbliższej imprezy głównej i mający nie więcej niż 10% straty czasowej do miejsca 3 oraz zawodnicy w kategorii junior zajmujący miejsca 1-16 w w/w rankingu. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zawodników kadry podstawowej, zostają powołani zawodnicy z listy rezerwowej, którzy zajmują miejsca 12-16 w rankingu światowym w roku poprzedzającym imprezę główną w konkurencjach odbywających się podczas najbliższej imprezy głównej i mający nie więcej niż 10% straty czasowej do miejsca 3.
 13. Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) na adres: bartosz.sojka@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres : PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP : 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
 14. Z uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Otrzymują:

UKS SP 149 Łódź, WZSN „Start” Wrocław, MKS „Wodnik”, PSSON „Start” Białystok, IKS-AWF Warszawa

do pobrania

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom