Zgrupowanie szkoleniowe w Landgraaf (Holandia) 19-22.11.2022 Puchar Świata i Europy 23-25.11.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry

narodowej na Zgrupowanie szkoleniowe w Landgraaf  (Holandia) 19-22.11.2022 oraz

Puchar Świata i Europy 23-25.11.2022

Na zawody powołuje się  następujące osoby:

Kadra  szkoleniowa :

1.  Marcin Bocian                     – obsługa techniczna     

Zawodnicy 

1. Monika Kotzian                  START KATOWICE                        

2. Natalia Siuba – Jarosz      START BIELSKO BIAŁA                             

  • uczestnicy wyjazdu powinni zabrać ze sobą aktualne badania lekarskie, stroje sportowe dresy, obuwie itp
  • Wyjazd na zgrupowanie i zawody Puchary Świata i Europy w dniu 19.11.2022  pociągiem do Berlina, a następnie samochodem do Landgraaf. Przyjazd w dniu 25.11.2022.
  • Zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem  w  HoteluSNOW World:

Witte Wereld 1 6372 VG Landgraaf

  • Za prawidłowe wyposażenie zawodników  i powiadomienie o powyższych sprawach  czyni  się  odpowiedzialne  jednostki organizacyjne   ‘Start”.
  • Zwrot kosztów przejazdu (do miejsca zbiórki) nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) na adres: agata.kaczmarek@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres: PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP: 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
  • Z uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zbiórki, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Umowy 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11. 2022     

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom