• Zapytania ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/11/2017

  Data publikacji: 30.11.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/11/2017 Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu   Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.   Zapytanie dotyczy kodu CPV 15882000-8 – Produkty dietetyczne Zadania po stronie Wykonawcy złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1) złożenie w terminie załącznika nr 2, Wykonawca może…

 • Zapytania ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/11/2017

  Data publikacji: 30.11.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/11/2017 Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000410/BF/D z dnia 05.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapytanie dotyczy kodu CPV 45212140-9 – Obiekty rekreacyjne 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu…

 • Zapytania ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/11/2017

  Data publikacji: 30.11.2017r.   ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/11/2017 Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zapytanie dotyczy kodu CPV 37400000-2 – Sprzęt sportowy Zadania po stronie Wykonawcy złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1) złożenie w terminie załącznika nr 2, Wykonawca może złożyć…

 • Zapytania ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 28/11/2017

  1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. 3. Zapytanie dotyczy kodu CPV 37400000-2 – Sprzęt sportowy 4. Zadania po stronie Wykonawcy  złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)  złożenie w terminie załącznika nr 2,  Wykonawca może złożyć tylko…

 • Zapytania ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/11/2017

  1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – hokej na sledżach) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. 3. Zapytanie dotyczy kodu CPV 37400000-2 – Sprzęt sportowy 4. Zadania po stronie Wykonawcy  złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)  złożenie w terminie załącznika nr 2,  Wykonawca może złożyć…

 • Zapytania ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/11/2017

  Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zapytanie dotyczy kodu CPV 37400000-2 – Sprzęt sportowy Zadania po stronie Wykonawcy złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1) złożenie w terminie załącznika nr 2, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni, bieg terminu związania…

 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.  Postępowanie z dnia 22.11.2017r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Martes Sport Sp. z o.o. która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.    Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie 1 Martes Sport Sp. z o.o. Cena brutto 100%

 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.   Postępowanie z dnia 22.11.2017r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: MADOX która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.    Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie 1 MADOX Cena brutto 100%

 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.    Postępowanie z dnia 22.11.2017r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: EMPSZEK Mariusz Pysz-Krasowski która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia we wszystkich punktach zapytania.   Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie 1 EMPSZEK Mariusz Pysz-Krasowski Cena brutto 100%

 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczącej sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – hokej na sledżach) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.    Postępowanie z dnia 22.11.2017r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Dan Woz Soft Daniel Woźniak która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia we wszystkich punktach zapytania.   Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie 1 Dan Woz Soft Daniel Woźniak Cena brutto 100%

Powiększ
Kontrast