Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 29.03.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 

 1. Postępowanie z dnia 21.03.2018r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Basen „Wodny Świat”

Sp. z o.o.

Cena 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 29.03.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 

 1. Postępowanie z dnia 21.03.2018r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Gmina Olecko, MOSiR

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Olecko

MOSiR

Cena 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.03.2018r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 

 1. Postępowanie z dnia 20.03.2018r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Gołębiewski

Tadeusz Gołębiewski

Cena 100%

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.03.2018r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 

 1. Postępowanie z dnia 20.03.2018r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach Cena 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.03.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 Postępowanie z dnia 20.03.2018r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Amid Prestige Mikołajczyk&Michoń S.J.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Amid Prestige Mikołajczyk&Michoń S.J. Cena 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.03.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe i biathlon) w ramach umowy nr 2018/0001/0076/Sub.C/DSW/MP z dnia 19.02.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 

 1. Postępowanie z dnia 20.03.2018r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

XC Ski Poland Gabriela Pieńkowska

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia we wszystkich punktach zapytania.

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 XC Ski Poland Gabriela Pieńkowska Całkowity koszt oferty 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.03.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe i biathlon) w ramach umowy nr 2018/0001/0076/Sub.C/DSW/MP z dnia 19.02.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 

 1. Postępowanie z dnia 20.03.2018r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

MADOX

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia we wszystkich punktach zapytania.

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MADOX Całkowity koszt oferty 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Warszawa, 28.03.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe i biathlon) w ramach umowy nr 2018/0001/0076/Sub.C/DSW/MP z dnia 19.02.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 

 1. Postępowanie z dnia 20.03.2018r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

INCORSA Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia we wszystkich punktach zapytania.

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 INCORSA Sp. z o.o. Całkowity koszt oferty 100%