ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/10/2018

Data publikacji: 31.10.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/10/2018 1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/10/2018

Data publikacji: 30.10.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/10/2018 1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa przygotowania do druku, druku, kolportażu gazetki „Sportowiec Roku 2018” w ramach umowy nr […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.10.2018r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe i biathlon, narciarstwo alpejskie, wioślarstwo, Goalball) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.   […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 24.10.2018r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Postępowanie z dnia 16.10.2018r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Rowis-Trading Dariusz Wiśniewski […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 23.10.2018r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej. Postępowanie z dnia 15.10.2018r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Dom Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE” która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.   Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie […]