I RUNDA PARAPŁYWACKIEGO GRAND PRIX

BYDGOSZCZ 02-03.03.2024r

GP Bydgoszcz (2)

ORGANIZATOR:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, Ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa,

tel.: 22/6593011, mail: biuro@pzsnstart.eu

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

➢ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WSPÓŁPRACA:

Bydgoskie obiekty sportowe

➢ASTORIA BYDGOSZCZ

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

➢ Termin: 2-3.03.2024

➢ Miejsce zawodów: PŁYWALNIA ASTORIA BYDGOSZCZ ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI 2385-231 BYDGOSZCZ

Basen 50 m, 10 torów, pomiar czasu elektroniczny

ZAKWATEROWANIE:

➢ Informacja o ZAKWATEROWANIU zostanie przesłana do ekip na 2 dni przed rozpoczęciem zawodów UDZIAŁ W ZAWODACH.

W zawodach mogą uczestniczyć osoby Z niepełnosprawnOŚCIAMI z aktualnym oRZECZENIEM O niepełnosprawności:

  • formalnie zgłoszone do zawodów;
  • posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;

Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie przesłane organizatorom drogą elektroniczną – do 10.02.2024 r., na adres e-mail: BARTOSZ.SOJKA@PZSNSTART.EU z dw: beata.pozarowszczyk-kuczko@pzsnstart.eu

Zgłoszenia należy przesłać w dwóch plikach – zaproszenie (zgłoszenie do zawodników do poszczególnych konkurencji – na adres tomasz.bachorz@op.pl) – oraz załącznik 1 (zgłoszenie zawodników i pozostałych członków ekipy – do zakwaterowania).

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

➢ Zawody rozgrywane będą seriami indywidualnie na czas w kategoriach kobiet i mężczyzn w formacie konkurencji wielu klas z systemem punktowym

➢ Każdy zawodnik może startować w dowolnej liczbie konkurencji

➢ Zawodnicy bez klasyfikacji medycznej ale posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą wystartować w klasie AB.

BloK I – 2.03.2024 (Sobota)

50 m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S13

50m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1- S13

50m stylem dowolnym kobiet klasa AB

50m stylem dowolnym mężczyzn klasa AB

100m st. klasycznym kobiet Klasa SB1-SB14

100m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB1-SB14

50m st. motylkowym kobiet Klasa S1-S13

50m st. motylkowym mężczyzn Klasa S1-S13 4

400m st. dowolnym kobiet Klasa S6-S14

400m st. dowolnym mężczyzn Klasa S6-S14

4 x50m st. zmiennym kobiet Open

4 x50m st. zmiennym mężczyzn Open

Blok II – 2.03.2024 (Sobota)

100m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14

100m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S14

50m st. klasycznym kobiet Klasa SB1-SB13

50m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB1-SB13

100m st. grzbietowym kobiet Klasa S1-S14 1

00m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S1-S14

100m st. motylkowym kobiet Klasa S5-S14

100m st. motylkowym mężczyzn Klasa S5-S14

4 x 50m st. dowolnym kobiet Open

4 x 50m st. dowolnym mężczyzn Open

Blok III – 29.10.2023 (Niedziela)

50m st. grzbietowym kobiet Klasa AB

50m st. grzbietowym mężczyzn Klasa AB

50m st. grzbietowym kobiet klasa S1-S13

50m st. grzbietowym mężczyzn klasa S1-S13

150m st. zmiennym kobiet Klasa SM1-SM4

150m st. zmiennym mężczyzn Klasa SM1-SM4

200m st. zmiennym kobiet Klasa SM5-SM14

200m st. zmiennym mężczyzn Klasa SM5-SM14

200m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14

200m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S14

Starty PK możliwe są w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Organizatora. Klasa AB oznacza zawodników z orzeczeniem o niepełnosprawności – bez przyznanej klasy startowej. O kolejności w danej konkurencji decydować będzie liczba zdobytych punktów według tabeli punktowej World Para Swimming 2024.

NAGRODY:

Nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy (I-III miejsce) w klasyfikacji OPEN na podstawie sumy punktów z dwóch najlepszych konkurencji: medale i nagrody.

Medale za każdą konkurencję (wyłączając konkurencje w kategoriach AB) będą wręczane za 3 pierwsze miejsca w kategorii OPEN, na podstawie punktów WPS 2024.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator. Ponadto organizator ponosi koszty ubezpieczenia imprezy.

Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania na pływalnię.

Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.

Przed zawodami zostanie przeprowadzona klasyfikacja. Kluby, które zgłosiły zawodników do klasyfikacji napóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem zawodów otrzymają wiadomość o godzinie zgłoszenia się do hotelu ZAWISZA ulica Gdańska 163 85-915 Bydgoszcz. Liczba miejsc na klasyfikację jest ograniczona.

Prosimy o zabranie ze sobą do wglądu posiadanej dokumentacji medycznej. Sklasyfikowane będą wyłącznie osoby uprzednio zgłoszone do klasyfikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

➢ Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: ratownik medyczny, ratownik wodny oraz kierownicy ekip.

➢ Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.

➢ Brak zgody na powyższe uniemożliwia udział w zawodach.

➢ W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator.

➢ Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat

zawsze i wszędzie #KibicujemyParalimpijczykom