INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 02.06.2017r.

Dotyczy: sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – Goalball) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” jako Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone w związku z planowanym zakupem sprzętu sportowego zostało unieważnione, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą prawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej.

UZASADNIENIE
W związku z zaistniałymi wadami wykrytymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności dotyczących parametrów sprzętu sportowego, a także braku możliwości ich usunięcia, zapytanie zostaje unieważnione.