Puchar Świata w strzelectwie sportowym- Chateauroux (Francja) 03-13.06.2022 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej w składzie:

SKŁAD EKIPY :

  1. Marek MARUCHA                                        trener/ kierownik ekipy

ZAWODNICY :

  1. Szymon SOWIŃSKI                                        „Start” Zielona Góra
  2. Kacper PIERZYŃSKI                                      „Start” Szczecin
  3. Sławomir OKONIEWSKI                                „Start” Szczecin
  4. Emilia BABSKA                                             Sekcja strzelecka- CWKS Legia Warszawa
  5. Marek DOBROWOLSKI                                 Sekcja strzelecka- CWKS Legia Warszawa
  • Zbiórka zawodników przed wyjazdem w dniu 03.06.2022 oraz nocleg w WOSiR Drzonków Zielona Góra. Wyjazd ekipy busem w godzinach porannych w dniu 04.06.2022 r. Powrót ekipy w dniu 13.06.2022 r.  Szczegóły wyjazdu -trener Marek Marucha.
  • Zawodnicy zobowiązani się do posiadania aktualnych badań lekarskich, strojów i sprzętu sportowego (sprzęt strzelecki, broń pneumatyczną) oraz przestrzegania narzuconych przez organizatora wymogów i obostrzeń sanitarnych.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zawodów, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Wyjazd na PŚ dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 25.04.2022 nr 2022/0048/0076/SubC/DSW

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom