Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.06.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – LA) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

  1. Postępowanie z dnia 06.06.2018r.
  2. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy:

ELITE SPORT FOOD Rafał Borysiuk

F.H. Tytan Janusz Banasiak

MADOX

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 ELITE SPORT FOOD Rafał Borysiuk Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 3, 16, 24, 25, 27-30, 32, 42)
2 F.H. Tytan Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 1, 2, 5-9, 11-15, 17, 19-22, 26, 33, 35-41, 43)
3 MADOX Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 4, 10, 18, 23, 34)