Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 05.05.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

 

  1. Postępowanie nr 01/04/2020 z dnia 24.04.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. SUNEN Sp. z o.o.
  2. Garmin Polska Sp. z o.o.
  3. P.H. Markus Katarzyna Stadniuk

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 SUNEN Sp. z o.o. Cena brutto 100,00 pkt (poz. 5-10)
2 Garmin Polska Sp. z o.o. Cena brutto 100,00 pkt. (poz. 4)
3 P.H. Markus Katarzyna Stadniuk Cena brutto 100,00 pkt. (poz. 1-3)