Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 02.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów w sekcjach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”.

Postępowanie nr 12/05/2020 z dnia 25.05.2020 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyli:

  1. Zbigniew Rybak
  2. Marek Gniewkowski

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Uprawnienia trenera/instruktora sportowego Udokumentowane doświadczenie (min. 3 lata) pracy z ON Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Zbigniew Rybak TAK TAK 100,00 pkt Warszawa/s. szermierki
2 Marek Gniewkowski TAK TAK 100,00 pkt Warszawa/s. szermierki