Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 15.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

  1. Postępowanie nr 03/06/2020 z dnia 04.06.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. Allstar Polska W. Ciepłowski

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Allstar Polska W. Ciepłowski Cena brutto 100,00 pkt
2 Mat Communication Tomasz Malanowski Cena brutto 87,01 pkt