Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 16.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”.

Postępowanie nr 04/06/2020 z dnia 05.06.2020 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

  1. Gmina Konstantynów Łódzki/Centrum Sportu i Rehabilitacji

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Gmina Konstantynów Łódzki/Centrum Sportu i Rehabilitacji Koszt oferty 100,00 pkt Łódź/s. pływacka
2 Aqua Park Łódź Sp. z o.o. (AQUAPARK FALA) Koszt oferty 17,83 pkt Łódź/s. pływacka