Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 16.09.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) podczas XII Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych 2020, 18-19.09.2020 r.

 

  1. Postępowanie nr 02/09/2020 z dnia 08.09.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
  • Domy Opieki Medycznej i Seniora Donum Corde Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Koszt oferty (w zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej) 100,00 pkt
2 Domy Opieki Medycznej i Seniora Donum Corde Sp. z o.o. Koszt oferty (w zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej) 100,00 pkt