Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 19.02-01.03.2021 r.

 

  1. Postępowanie nr 01/02/2021 z dnia 10.02.2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „SYRENA” w Mielnie

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „SYRENA” w Mielnie Cena brutto 100,00 pkt