Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 21-31.08.2017r.

 

 

  1. Postępowanie z dnia 13.07.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PUH „PRO” Włodzimierz Ciesłowski, Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne PROSERWY

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 PUH „PRO” Włodzimierz Ciesłowski, Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne PROSERWY Całkowity koszt oferty 100%